Prevederi generale 

Site-ul disponibil la adresa www.tatamiseven.ro, este deținut de către grupul IULIUS (IULIUS REAL ESTATE S.R.L, cu sediul social în Municipiul Iași, Str. Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, biroul A.B-24, jud. Iași, cod poștal 700051, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/3381/2007, având CUI RO22844795) 

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe site, la linkul GDPR, este parte a prezentelor Termene și Condiții, și descrie în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Site.

Daca nu sunteți de acord cu prezentele Termene și condiții sau cu o parte din prezentele Termene și condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel.

Definitii 

Site

www.tatamiseven.ro

Societatea

IULIUS REAL ESTATE S.R.L, cu sediul social în Municipiul Iași, Str. Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, biroul A.B-24, jud. Iași, cod poștal 700051, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/3381/2007, având CUI RO22844795) 

Utilizatorul/Utilizatorii

Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau răspunde la chestionarul din secțiunea „Partea ta” și/sau transmite un mesaj prin intermediul formularelor din site și/sau se înscrie în baza de date pentru a primi informații și noutăți despre proiectele grupului IULIUS. 

Contract

Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții.

Date cu caracter personal

Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, adresa e-mail, telefon și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul de a putea fi contactat ulterior în vederea oferirii de informații suplimnetare, achiziției unui apartament și altele.

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Societatea numește o persoană al cărui scop este informarea și consilierea societății, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de societate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumărea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.

Responsabil cu protecția datelor:
Nume și prenume: Iulian Gânju
Adresă de corespondență: Municipiul Iaşi, str. Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, Judeţul Iaşi și/sau la adresa de e-mail: gdpr@iuliusmall.com.

Accesarea Site-ului 

Utilizatorii pot accesa Site-ul:

 • Pentru informare
 • Pentru a-și lăsa datele personale în scopul de a fi contactați ulterior
 • Pentru contactarea societății, prin completarea formularului de contact din pagina „Contact”

La momentul completării formularului de Contact, Utilizatorul poate opta pentru:

 • comunicarea directă a noutăților despre proiectul TATAMI al grupului IULIUS (informări generale cu privire la etapele de dezvoltare ale proiectelor, invitații la evenimente, oferte speciale și alte tipuri de informări), prin intermediul e-mailului și/sau telefonului.

Încheierea contractului 

Înregistrarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și Politica Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Contractul va fi considerat ca fiind încheiat în momentul în care Utilizatorul își manifestă acordul, prin bifarea căsuței prevăzute sub formularele din Site, ca datele sale să fie utilizate pentru: 

 

 • a fi contactat ulterior 
 • a-i transmite informații cu privire la evoluția proiectului, etapele de dezvoltare, invitații la evenimente, oferte speciale și alte tipuri de informări), prin intermediul e-mailului și telefonului

Prezentele Termene și Condiții nu creeaza drepturi pentru terțe persoane.

Durata și încetarea contractului 

Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

Utilizarea site-ului 

Utilizatorii nu au dreptul:

 • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
 • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
 • să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă
 • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
 • să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing;
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană.

Site-ul www.tatamiseven.ro utilizează cookies. Pentru mai multe informații despre datele personale colectate prin fîșierele de tip cookies Utilizatorul trebuie să consulte Politica Cookies disponibilă pe Site.

Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe site, accesând linkul GDPR din josul paginii.

Proprietate intelectuală 

Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.

Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. 

Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site.

Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății prevazute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali.

Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.

În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
 • să vândă, închirieze sau sub-licentieze materialele de pe Site;
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public;
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.

Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate la adresa acasa@tatamiseven.ro

Aceste Termene și Condiții nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul detinut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.

Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.

Renunțări și cesiuni 

Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndata pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.

Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.

Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții.

Limitarea răspunderii 

Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil.

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.

Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:

 • conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
 • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;
 • actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;
 • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de Politica Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site;
 • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;
 • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site. 
  • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.

Societatea nu garanteaza utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel putin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

Drept aplicabil în instanța competentă 

Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român.

Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatura cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente.

Modificări ale Termenelor și Condițiilor 

Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost actualizat la actualizată la 2.12.2022.

Grupul IULIUS își rezervă dreptul de a revizui și actualiza aceast regulament de Termene și Condiții, în orice moment.

Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa gdpr@iuliusmall.com.

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte.

În cazul în care Utilizatorul nu dorește să accepte prezentele Termene și Condiții, inclusiv modificările/completările acestora, trebuie să înceteze să mai utilizeze Site-ul disponibil la adresa www.tatamiseven.ro și orice alte subsecțiuni și pagini ale sale.